'เตียย่งหลี' ร้านกาแฟโบราณ 100 ปีที่เปิดมานานกว่า 3 ชั่วอายุคน

28 พฤษภาคม 2563 | watch : WORK & BUSINESS

มนุษย์ต่างวัย พาไปคุยกับทายาทรุ่นที่ 3 ของร้าน 'เตียย่งหลี' ร้านกาแฟโบราณที่เปิดมามากกว่า 100 ปี ตั้งแต่สมัยรุ่นคุณปู่ สืบทอดกันมา 3 ชั่วอายุคน ด้วยสูตรดั้งเดิม ที่เริ่มตั้งแต่ คัดเมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพ แล้วคั่วด้วยเตาถ่าน เคล้ากับเนยน้ำตาล 'เตียย่งหลี' ผ่านวันเวลาจากยุครุ่งเรืองสู่ยุคที่ยอดขายลดลงมากกว่า 50 % แต่ก็ยังยืนยันที่จะเปิดร้านต่อไป แม้วันนี้จะกลายเป็นร้านสุดท้ายที่ยังเหลืออยู่ในตลาดคลองสิบสองหกวาซึ่งปัจจุบันกลายเป็นตลาดร้างไปแล้ว แต่เพราะไม่อยากให้ตำนานเหลือเพียงแค่ชื่อจึงทำให้ ทายาทรุ่นที่สามของ 'เตียงย่งหลี' ยืดหยัดที่รักษามรดกแห่งรสชาตินี้ให้สืบทอดต่อไป 

RELATED